Bản in     Gởi bài viết  
Sửa đổi, bổ sung nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh mới đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương 
 

Ngày 05/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

 

 

Theo đó, Chính phủ bổ sung nhiều điều kiện mới đối với cơ sở sản xuất thực phẩm đó là: Khu vực sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm phải vệ sinh sạch sẽ; Có khu vực lưu mẫu riêng, hồ sơ lưu mẫu và bảo đảm thực hiện chế độ lưu, hủy mẫu theo yêu cầu bảo quản của từng loại mẫu; Có khu vực riêng để lưu giữ tạm thời các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình chờ xử lý.

 

Bên cạnh đó, người trực tiếp sản xuất phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận, không yêu cầu phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định như quy định cũ.

 

Đặc biệt, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải bảo đảm yêu cầu về sức khỏe; không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp. Đồng thời, nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 10 cm (quy định cũ cách tối thiểu 12 cm).

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/3/2020.

 

Nghị định này:

 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 187/2013/NĐ-CP, Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

 

- Làm hết hiệu lực một phần các Nghị định như: Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Nghị định 137/2013/NĐ-CP, Nghị định 105/2017/NĐ-CP,… 

 

Tải  Nghị định 17/2020/NĐ-CP DOC

        Nghị định 17/2020/NĐ-CP PDF

TH: Nhật Bình QLCN

[Trở về]