Bản in     Gởi bài viết  
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2019/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

 

Ngày 24/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/5/2020.

 

 

Theo đó, Bộ Công Thương bổ sung quy định về De Minimis hàng dệt may tại Điều 29 Thông tư 03/2019/TT-BCT. Cụ thể, Bộ giải thích khái niệm “xe toàn bộ” (wholly formed) tại khoản 3 là: toàn bộ quá trình sản xuất và công đoạn hoàn thiện, bắt đầu từ ép đùn sợi filament, dải, màng hoặc tấm, và bao gồm cả kéo căng sợi filament hoặc cắt màng hoặc tấm thành dải, hoặc công đoạn kéo các loại xơ thành sợi, hoặc cả hai, và cuối cùng thu được sợi thành phẩm (a finished yarn) hoặc sợi chập (plied yarn).

 

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng thay thế 04 phụ lục tại Thông tư 03/2019/TT-BCT bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, các phụ lục bị thay thế bao gồm: Phụ lục III - Trường hợp ngoại lệ áp dụng De Minimis, Phụ lục IV - Mẫu C/O CPTPP của Việt Nam, Phụ lục V - Mẫu Tờ khai bổ sung C/O mẫu CPTPP của Việt Nam, Phụ lục VI - Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP và Tờ khai bổ sung.

 

Xem chi tiết Thông tư 06/2020/TT-BCT tại đây 

 

Ban Biên tập Sở Công Thương (nguồn tổng hợp)

[Trở về]