Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 
 Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 2837/QĐ-BCT về việc Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025.

 

 Công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian tới gặp rất nhiều khó khăn và thử thách mới, cụ thể như:

Thứ nhất, kinh doanh theo phương thức đa cấp có nhiều biểu hiện biến tướng phức tạp, nên việc thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để điều chỉnh cần được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục.

Thứ hai, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép hoặc không có phép đã lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận không nhỏ người dân tham gia. Do đó, các cơ quan quản lý cần có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hiểu biết về hoạt động bán hàng đa cấp để nâng cao nhận thức của người dân hiệu quả hơn.

Thứ ba, về nguồn nhân lực thực hiện quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thường được giao kiêm nhiệm cho một cán bộ, khi cán bộ này được thuyên chuyển công tác sang đơn vị khác thì người thay thế thường phải tiếp cận lại từ đầu. Vì vậy, các hoạt động đào tạo, tập huấn cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo năng lực quản lý, giám sát của các cán bộ tại địa phương từ cấp tỉnh tới các cấp hành chính thấp hơn. Ngoài ra, khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có thay đổi, hoạt động phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ cũng cần được triển khai để kịp thời cập nhật cho cán bộ từ Trung ương tới địa phương. 

Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp dù đã và đang từng bước được cải thiện nhưng vẫn cần được duy trì và nâng cấp liên tục, hướng đến tối đa hóa việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Việc vận hành trang thông tin điện tử về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cần được duy trì thường xuyên, liên tục, đảm bảo cung cấp thông tin và kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cũng cần đảm bảo tính liên tục và hướng đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao hơn qua từng năm.

Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm ở các địa phương được triển khai đồng bộ nhưng vẫn còn ít, chưa bao quát toàn bộ các địa bàn của từng địa phương. Việc xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn chưa triệt để và mức xử phạt chưa đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi tương tự.

Vì vậy, Đề án được ban hành nhằm mục tiêu nâng cao toàn diện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại của người dân trước các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tế. Tiếp tục nâng cao toàn diện nhận thức của cộng đồng về pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật hoàn thiện các văn bản pháp luật về bán hàng đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý nghiêm minh đối với hành vi bán hàng đa cấp trái phép, đặc biệt đối với hành vi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép. Giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chủ trì thực hiện các nội dung như: Tổ chức cuộc thi xây dựng video clip “Hiểu biết về bán hàng đa cấp bất chính” vào năm 2023; năm 2021, xây dựng và vận hành Fanpage Facebook Thông tin quản lý  bán hàng đa cấp; năm 2021-2022, vận hành và áp dụng thủ tục hành chính cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp. Đẩy mạnh cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đặc biệt các hình thức biến tướng. Truyền thông đầy đủ, chính xác về vai trò, hoạt động quản lý nhà nước.

Phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý tại mỗi địa phương, đặc biệt là Sở Công Thương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên phạm vi địa bàn quản lý.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực công tác tham mưu trong quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương./.

                     Thực hiện: Ngọc Hải - QLTM

[Trở về]