Bản in     Gởi bài viết  
Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V! 

Ngày 10/9/2020, Đảng ủy Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐUSCT về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

 
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở Công Thương, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Công Thương phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của ngành, trước mắt là nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 – 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tại đây.

Tuấn Khiêm

 

[Trở về]