Hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6 Tin mới

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, trong đó nhấn mạnh việc khai thác,...

Xem tiếp
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

 

Ngày 31-3-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

 

Xem tiếp
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19 

 

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc quyết liệt, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19; theo đó để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ...

Xem tiếp
Chủ động khai báo y tế Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Cho đến thời điểm này, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 đang lây lan rất nhanh và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Số người bị nhiễm và tử vong...

Xem tiếp
Xu hướng tiêu dùng thay đổi theo hướng nào? 

Dịch Covid-19 đã và đang thay đổi hành vi của người tiêu dùng ở cả cơ cấu hàng hóa và hình thức mua sắm.    

 

Xem tiếp