Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo đúng quy định 

 

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, ngày 07/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 133/UBND-KT về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu biên giới, cảng biển trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo đúng quy định; bảo đảm công tác phòng, chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (không có hành khách) qua biên giới, thủy thủ đoàn từ vùng có dịch được xuất cảnh qua cửa khẩu biên giới, cảng biển nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu biên giới, cảng biển, không được phép đi sâu vào trong nội địa, bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cụ thể việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, cảng biển trên địa bàn đảm bảo yêu cầu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

 

Ngọc Hải - QLTM

[Trở về]