EVFTA – Động lực giúp Việt Nam giảm nghèo bền vững Tin mới

 

Thực hiện chủ trương của Đảng về “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, những năm qua, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm cao mới. Bắt đầu từ công...

Xem tiếp
Ngành Công thương khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Liên kết phát triển bền vững 

 

Khu vực miền Trung-Tây Nguyên có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú…, đây là thế mạnh để các địa phương phát triển những lĩnh vực kinh tế mũi...

Xem tiếp
Triển khai, thực hiện Đề án quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 

Bộ Công Thương vừa có quyết định số 1978/QĐ-BCT ngày 28/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa...

Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 

 

Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Xem tiếp
Tái cơ cấu ngành Công Thương: Tạo sức bật cho ngành công nghiệp chủ lực 

Báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ giai đoạn 2016-2019 cho thấy, cơ cấu các ngành công nghiệp hiện đang đi vào thực chất hơn với xu...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp