Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức buổi ra mắt BCH Công đoàn cở sở Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình. 

Ngày 18/3/2020, Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh tổ chức buổi ra mắt Ban Chấp hành CĐCS mới theo Quyết định số 157/QĐ-CĐN ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình về việc thành lập CĐCS Công ty TNHH TMTH Phú Thịnh.

 
Đồng chí Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐN Công Thương tặng hoa chúc mừng
 
Tại buổi lễ ra mắt BCH Công đoàn mới, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tặng hoa chúc mừng và trao đổi các nội dung định hướng hoạt động của Công đoàn Công ty, Giám đốc công ty cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở công ty hoạt động theo luật định và đề nghị tổ chức công đoàn công ty luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Bước đầu thành lập có 35 đoàn viên công đoàn.
 
Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 3 đồng chí đã ra mắt nhận nhiệm vụ và đề ra một số nội dung hoạt động trọng tâm đó là: ổn định tổ chức, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động; vận động cán bộ, công nhân lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, lý luận chính trị; tiếp tục phát triển đoàn viên; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.
 
 
 

          Công đoàn ngành

 

[Trở về]