Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA” 
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”, từ 7h30 - 12h00, ngày 05 tháng 6 năm 2020.
 
Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”nhằm mục đích tăng cường cung cấp thông tin về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đặc biệt là những thông tin chuyên sâu về tiếp cận thị trường và đánh giá các tác động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam khi thực thi hiệp định; đồng thời đưa ra định hướng về các ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EVFTA; Thông tin về nhu cầu nhập khẩu các nước thuộc EVFTA; Định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ SMEs khai thác hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA đem lại.
 
Hội nghị sẽ được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và sự tham gia của các Bộ, ngành, đại diện Sở Công Thương và các Sở/Ban/Ngành các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa trên toàn quốc. Đầu cầu chính tại Trung tâm hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Nội dung Chương trình xem tại đây.
 
 

Minh Tâm – TTKC&XTTM

[Trở về]