Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức họp Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 

 

Vừa qua, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Quảng Bình năm 2020 (Ban Giám khảo) đã tổ chức họp, đánh giá và thực hiện bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn. 

 

 

 

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá Hồ sơ đề nghị tham gia bình chọn của các huyện, thị xã, thành phố năm 2020, toàn tỉnh có 46 sản phẩm, bộ sản phẩm (sản phẩm) tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; trong đó có 10 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ; 27 sản phẩm nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 02 sản phẩm cơ khí và 07 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác.

 

Theo địa bàn, huyện Bố Trạch có 12 sản phẩm, huyện Lệ Thủy có 10 sản phẩm, thành phố Đồng Hới có 07 sản phẩm, huyện Quảng Ninh 07 sản phẩm, huyện Quảng Trạch 06 sản phẩm, huyện Minh Hóa 02 sản phẩm, huyện Tuyên Hóa 01 sản phẩm, thị xã Ba Đồn 01 sản phẩm.

 

Sau 2 ngày làm việc (từ 19/5 - 20/5/2020), Ban Giám khảo đã tiến hành đánh giá, chấm điểm và bình chọn để tham mưu trình Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Hội đồng bình chọn cấp tỉnh) xem xét, quyết định.


Theo Kế hoạch, dự kiến vào ngày 21/5/2020, Hội đồng bình chọn cấp tỉnh sẽ họp xem xét, quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 và lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia dự thi cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ diễn ra tại Quảng Bình vào đầu tháng 7 năm 2020.

 

TH: Thuần Trung

[Trở về]