Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các hoạt động khuyến công 

Hoạt động khuyến công trong thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực để đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid 19, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ hiệu quả các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Nhân dịp chuỗi các sự kiện: Hội nghị khuyến công, Hội nghị Sở Công Thương, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn sắp diễn ra tại Quảng Bình Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình để rõ hơn về vấn đề này. 

 

 

Xin Ông cho biết về tình hình thực hiện công tác khuyến công thời gian qua tại địa phương? Các khó khăn, thuận lợi khi triển khai thực hiện?


Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình (Trung tâm) là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian qua, UBND tỉnh, Sở Công Thương và các Sở ban ngành liên quan đã có sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp tích cực và hiệu quả nhờ đó công tác khuyến công đã có những bước phát triển nhất định. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.920 lao động; hỗ trợ đào tạo tập huấn cho 560 người; hỗ trợ đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho 222 cơ sở; xây dựng 08 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới qua đó giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình xây dựng và phát sóng chuyên mục “Công thương Quảng Bình” với tần suất 01 số/tháng; phối hợp với Báo Quảng Bình thực hiện Chuyên mục Công Thương với tần suất 02 bài/tháng.


Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất kính an toàn, tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Đức Đạt

 


Hoạt động khuyến công trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trên cơ sở cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện được thuận lợi và mang lại hiệu quả thiết thực. Số lượng các đề án, dự án hàng năm có tăng lên và đã mang lại lợi ích cho việc khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Thông qua hoạt động khuyến công một số địa phương đã khôi phục nghề truyền thống và mở thêm ngành nghề mới góp phần đáng kể vào đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút ngày càng nhiều lao động nông thôn. Chính vì vậy, mức độ ảnh hưởng, sức lan tỏa của hoạt động khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng nâng cao.


Bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động khuyến công cũng gặp một số khó khăn như: Số lượng các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh đã tăng nhanh về số lượng nhưng lại phân bổ không đều, quy mô nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu và mang tính chất kinh tế hộ gia đình là chủ yếu, năng lực quản lý, kiến thức kinh doanh hạn chế. Do đó việc tiếp xúc cũng như triển khai xây dựng đề án, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn.


Bên cạnh đó, tổ chức khuyến công ở cấp tỉnh mới chỉ thành lập được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, còn thiếu hệ thống khuyến công cấp huyện nên không phát huy được vai trò trong tổ chức thực hiện từ cơ sở. Chưa xây dựng được mạng lưới cộng tác viên làm công tác khuyến công ở các cấp.


Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình là tỉnh còn nhiều khó khăn, ngân sách địa phương bố trí cho hoạt động khuyến công còn ít, chưa đáp ứng để cho thực hiện đồng bộ tất cả các nội dung và các lĩnh vực theo yêu cầu của Chương trình.


Ông có thể cho biết, trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến còn phức tạp, công tác khuyến công năm 2020 tại địa phương được triển khai, thực hiện như thế nào?


Trong những tháng vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên công tác triển khai các hoạt động khuyến công gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra thực tế các cơ sở công nghiệp nông thôn để hướng dẫn thực hiện các đề án và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm tiếp theo. Việc nắm thông tin các cơ sở công nghiệp nông thôn và công tác tư vấn hướng dẫn thực hiện các đề án khuyến công chủ yếu thông qua phương tiện thông tin liên lạc, thông qua mạng internet.


May xuất khẩu, nhóm ngành nghề ưu tiên hỗ trợ phát triển trong hoạt động khuyến công trên địa bàn

 


Hiện nay, khi dịch Covid 19 đang có dấu hiệu giảm xuống, Trung tâm đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành hiệu quả các đề án, huy động mọi nguồn lực trong đơn vị để đẩy nhanh các nội dung đang thực hiện nhằm đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc của các đơn vị thụ hưởng để từng bước tháo gỡ, hỗ trợ các đơn vị triển khai đề án theo tiến độ đã đề ra. Tăng cường hỗ trợ các đơn vị trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kích cầu tiêu thụ để giúp doanh nghiệp lưu thông hàng hóa, tạo được doanh thu, tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.


Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các cơ sở công nghiệp nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương có hướng hỗ trợ để giúp các cơ sở phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.


Trong thời gian tới, để có thể triển khai thực hiện cũng như hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường, Ông có thể cho biết chính sách khuyến công nói chung, Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 cần bổ sung, thay đổi như thế nào?


Công tác khuyến công tỉnh Quảng Bình thời gian qua với sự quan tâm của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời các nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương đã giúp cho các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn có bước phát triển khá; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đa phần các cơ sở, doanh nghiệp được hỗ trợ đang hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững do đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến, mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động...


Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình khuyến công, Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục khai thác có hiệu quả năng lực hiện có, có định hướng ưu tiên hỗ trợ và khuyến khích phát triển các ngành nghề của làng nghề, làng nghề truyền thống, ưu tiên phát triển các ngành nghề chế biến nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ,… để tận dụng tối đa lao động tại chỗ. Đặc biệt, cần ưu tiên hỗ trợ các chương trình, đề án thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.


Trân trọng cảm ơn Ông!

 

Lê Mậu Khánh Giám đốc TTKC&XTTM
 

[Trở về]