Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 

 

Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch số 155/KH-CTĐP-SCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020. 

 


Lễ tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Phú Yên

 


Theo đó, trong tháng 3/2020 sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và có văn bản chỉ đạo các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên thực hiện công tác bình chọn.


Từ 01/4-30/4/2020: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn của các địa phương trong khu vực; tổng hợp, phân loại hồ sơ theo nhóm sản phẩm và đôn đốc bổ sung, hoàn thành hồ sơ bình chọn.


Từ 05/5-30/5/2020: Tổ chức chấm điểm sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực (chấm trên hồ sơ tại Cục Công Thương địa phương); tiếp nhận sản phẩm tham gia bình chọn các địa phương, cơ sở CNNT gửi đến Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.


Từ 01/6-12/6/2020: Tổ chức đoàn đi đánh giá thực tế sản xuất sản phẩm tham gia bình chọn của các cơ sở CNNT tại một số tỉnh, thành phố trong khu vực; chấm điểm trực tiếp sản phẩm đăng ký, họp hội đồng bình chọn, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận.


Ngày 02/7/2020: Tổ chức Lễ công bố, tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Bình.


Thông qua việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩn công nghiệp nông thôn có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Qua đó, các cơ quan nhà nước có chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Ngoài ra, sẽ lựa chọn các sản phẩm tham gia bình chọn cấp quốc gia.

 

Tải  chi tiết kế hoạch tại đây

 

TH: Thảo Nhi QLCN


 

[Trở về]