Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 

Vừa qua, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 959 - KH/ĐUSCT về việc tổ chức Đại hội đảng bộ Sở lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chi bộ trực thuộc. 

 

 

Theo kế hoạch, Đại hội đảng bộ Sở và các chi bộ trực thuộc thực hiện 4 nội dung sau:

 

       (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;


       (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp (theo chỉ đạo) và cấp trên trực tiếp;


       (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ nơi không có cấp ủy), nhiệm kỳ 2020 - 2025;


       (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.


Thời gian tiến hành đại hội: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày; bắt đầu từ tháng 03/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày; Dự kiến sẽ tổ chức đại hội vào ngày thành lập ngành Công Thương 14/5/2020. Thời gian họp trù bị đại hội không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với chi bộ trực thuộc tiến hành giửa tháng 3/2020.

 

TH: Văn Đoá KTNL

 

[Trở về]