Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 

 

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT chỉ đạo toàn lực lượng QLTT tại công văn hỏa tốc số 620 ngày 27/3/2020 về việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 

 

 

Tuần qua, trong nước thêm nhiều ca nhiễm COVID-19, đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

 

Nội dung tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đã có công văn hỏa tốc số 620 ngày 27/3/2020 về việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

 

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo công văn số 430/TCQLTT-CNV ngày 07/3/2020 của Tổng cục QLTT về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để mua gom hoặc định giá bất hợp lý đối với hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch;

 

2. Căn cứ tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch, kiểm tra định kỳ, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2020 một cách phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như công tác phòng, chống dịch và báo cáo về Tổng cục để tổng hợp theo dõi;

 

3. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chức, người lao động trong lực lượng QLTT khi thực thi công vụ.

 

Văn bản tải xuống tại đây.

 

Theo Kim Tuyến  (nguồn Cổng TTĐT Tổng cục Quản lý thị trường)

https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/trien-khai-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-benh-covid-19-18623-7.html

[Trở về]