Kế hoạch 126/KH-BCĐ ngày 23 tháng 9 năm 2014 
Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2014
Xem tiếp
Quyết định 124/QĐ-BCDD389 ngày 19 tháng 9 năm 2014 
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quyết định số 123/QĐ-BCDD389 ngày 19 tháng 9 năm 2014 
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, giản lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quyết định 102/QĐ-BCD ngày 28 tháng 7 năm 2014 
Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quyết định 1811/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp