Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Chính phủ 25/09/2020 Còn
2 54/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương Chính phủ 18/05/2020 Còn
3 09/2020/TT-BCT Thông tư quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan Bộ Công Thương 14/05/2020 Còn
4 51/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện Chính phủ 21/04/2020 Còn
5 47/2020/NĐ-CP Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước Chính phủ 09/04/2020 Còn
6 08/2020/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam- Cuba Bộ Công Thương 08/04/2020 Còn
7 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Thủ tướng Chính phủ 08/04/2020 Còn
8 13/2020/QĐ-TTg Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 06/04/2020 Còn
9 31/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương 30/03/2020 Còn
10 37/VBHN-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh Bộ Công Thương 30/03/2020 Còn
11 35/2020/NĐ-CP Nghị định số 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Chính phủ 24/03/2020 Còn
12 36/2020/NĐ-CP Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính phủ 24/03/2020 Còn
13 15/2020/TT-BTC Thông tư số 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu Bộ Tài chính 23/03/2020 Còn
14 09/2020/QĐ-TTg Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải Thủ tướng Chính phủ 18/03/2020 Còn
15 30/2020/NĐ-CP Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư Chính phủ 05/03/2020 Còn
16 19/2020/NĐ-CP Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Chính phủ 12/02/2020 Còn
17 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện Bộ Công Thương 05/02/2020 Còn
18 02/VBHN-BCT Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Bộ Công Thương 05/02/2020 Còn
19 01/VBHN-BCT Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Bộ Công Thương 05/02/2020 Còn
20 01/2020/TT-BCT Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 Bộ Công Thương 14/01/2020 Còn
Trang :
1