Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện Bộ Công Thương 05 00:00:00.0/02/2020 Còn
2 02/VBHN-BCT Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Bộ Công Thương 05 00:00:00.0/02/2020 Còn
3 01/VBHN-BCT Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Bộ Công Thương 05 00:00:00.0/02/2020 Còn
4 01/2020/TT-BCT Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 Bộ Công Thương 14 00:00:00.0/01/2020 Còn
5 109/QĐ-BCT Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 Bộ Công Thương 10 00:00:00.0/01/2020 Còn
6 41/2019/TT-BCT Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương 16 00:00:00.0/12/2019 Còn
7 95/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng Chính phủ 16 00:00:00.0/12/2019 Còn
8 36/2019/TT-BCT Thông tư quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 29 00:00:00.0/11/2019 Còn
9 37/2019/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại Bộ Công Thương 29 00:00:00.0/11/2019 Còn
10 33/2019/TT-BCT Thông tư quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam Bộ Công Thương 22 00:00:00.0/11/2019 Còn
11 26/2019/TT-BCT Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhâ sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công Thương 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
12 84/2019/NĐ-CP Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón Chính phủ 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
13 26/2019/TT-BCT Thông tư 26/2019/TT-BCT Quy định biểu mẫu của hộ kê khai gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh Bộ Công Thương 13 00:00:00.0/11/2019 Còn
14 33/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 05 00:00:00.0/11/2019 Còn
15 31/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao UBND tỉnh 04 00:00:00.0/11/2019 Còn
16 31/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 04 00:00:00.0/11/2019 Còn
17 80/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Chính phủ 01 00:00:00.0/11/2019 Còn
18 78/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/ tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường Chính phủ 14 00:00:00.0/10/2019 Còn
19 1362/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Thủ tướng Chính phủ 11 00:00:00.0/10/2019 Còn
20 77/2019/NĐ-CP Nghị định về tổ hợp tác Chính phủ 10 00:00:00.0/10/2019 Còn
Trang :
1