Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 688

  • Tổng 8.056.661

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 112/UBND-KT về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện; đưa chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào trong nhà trường để giáo dục học sinh nhận biết các mối nguy hiểm, rủi ro; ngăn chặn các hành vi vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

- Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác an toàn điện để chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP; Thông tư 05/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

2. Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn điện; phối hợp chặt chẽ với Truyền tải điện Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Bình trong công tác tuyên truyền, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện; phát hiện xử lý các hành vi xâm hại hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến các công trình lưới điện cao áp.

3. Truyền tải Điện Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Bình, HTX dịch vụ điện xã Quảng Phú

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài phát thanh huyện, xã…) tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức và nhân dân các quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện; phát tờ rơi hướng dẫn về an toàn điện, các biện pháp đảm bảo an toàn công trình điện.

- Chỉ đạo lực lượng kiểm tra viên điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện; bảo vệ an toàn công trình lưới điện do đơn vị mình quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm về an toàn điện. Tập trung kiểm tra, sửa chữa, cải tạo lưới điện, tăng cường công tác kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện. Xây dựng các phương án vận hành an toàn hệ thống điện trong mọi tình huống để sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, tiết kiệm năng lượng an toàn và hiệu quả, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

- Tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương khắc phục khi xảy ra sự cố lưới điện, gây mất điện kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân.

                TH: Nguyễn Văn Minh – CV Phòng KTNL

Các tin khác