Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 20

  • Hôm nay 6365

  • Tổng 8.743.748

Tăng cường công tác quản lý an toàn lĩnh vực Công Thương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tăng cường công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương cũng như công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí và an toàn liên quan đến chai chứa LPG; ngày 18/5/2023, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã Công văn số có 887/ATMT-ATCN về tăng cường công tác quản lý an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:


Về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


Về công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí:


- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh khí (cơ sở tồn chứa, trạm nạp, trạm cấp LPG...) thực hiện quy định về an toàn, công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.


- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền đối với việc xây dựng các tài liệu quản lý an toàn theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 


Về an toàn liên quan đến chai chứa LPG:  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thực hiện các quy định về an toàn trong giao nhận, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng, kiểm định, công bố hợp quy chai LPG, chai LPG mini; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG, cơ sở sản xuất chai LPG mini thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, sửa chữa chai LPG, sản xuất chai LPG mini.


TH; Đức Phú KTAT
 

Các tin khác