Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 653

  • Tổng 7.850.117

Phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 từ 8,4 - 8,8%/năm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 từ 8,4 - 8,8%/năm - đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 1520/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển khá của khu vực miền Trung, với mũi nhọn là ngành dịch vụ và du lịch; công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần Nhân dân được nâng cao. Giữ vững an ninh chính trị, trật tư, an toàn xã hội. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt gần 150 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 38 - 38,5%; dịch vụ chiếm 45 - 45,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,5 - 13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,5 - 04%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14 -14,5%/năm; dịch vụ tăng bình quân 7,5 - 8%/năm; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,5 - 04%/năm; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt trên 75%, trong đó đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 36%; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 38%; 100% đô thị trực thuộc tỉnh đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh.

Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Bình trở thành nền kinh tế phát triển năng động của miền Trung và cả nước, là điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các giá trị độc đáo, nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; định vị là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á với hệ thống hang động hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, các giá trị văn hóa phong phú, là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí thể thao cao cấp hàng đầu của Việt Nam gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; các chương trình, đề án, giải pháp thực hiện phải bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong quá trình thực hiện phải bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

TH: Duy Hùng QLCN

Các tin khác