Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 129

  • Tổng 8.155.108

Ngưng hiệu lực 2 Thông tư ban hành năm 2022 về đấu thầu qua mạng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT.

 

     Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định:

 

     - Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

 

     Riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 ngưng hiệu lực từ ngày 01/8/2022 đến ngày 01/01/2023.

 

     - Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022.


     Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT, các quy định sau tiếp tục có hiệu lực thi hành:

 

     - Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT;

 

     - Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT;

 

     - Các Điều 7, 8, 9, 10, 13 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT;

 

     - Khoản 4 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT.

 

     Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần:


     - Gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó;

 

     - Kể từ ngày 01/01/2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình tại Điều 37 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Với trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

     Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. 

 

TH: Đào Chí Thanh KTNL

 

Các tin khác