Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 532

  • Tổng 7.849.996

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 320/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. 

Theo đó, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 về nhân sự tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế như sau:

Thứ nhất, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.

Thứ hai, các Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành: Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định320/QĐ-TTg tại đây

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác