Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 596

  • Tổng 7.850.060

Triển khai Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 693/UBND-KSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Theo nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương xin giới thiệu nội dung thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng chính phủ tại liên kết sau.

Nội dung Thông tư số 01/2023/TT-VPCP

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác