Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1333

  • Tổng 7.736.574

Đề nghị Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP) đã được Bộ Công Thương đã hoàn thành (Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Công văn số 6353/VPCP-CN ngày 24/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã hoàn thành Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN (Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP). (xem và tải về tại đây)

 

Để hoàn thiện, trình duyệt Dự thảo Nghị định theo quy định, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo nêu trên và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 năm 2022 theo địa chỉ: Cục Công Thương địa phương, số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Hồ sơ dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương). 

 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

 

Chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Quản lý CCN, Cục Công Thương địa phương, điện thoại: 024.22218288/0913.005281; Email: hoant@moit.gov.vn.

http://arit.gov.vn/tin-tuc/de-nghi-gop-y-du-thao-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-da5ab317_4275/

Các tin khác