Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 6714

  • Tổng 8.744.097

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1177/KH-UBND ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. Ngày 13/10/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã có Công văn số 3430/HĐPB hướng dẫn thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023.

Các Pano tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 gồm

 

 

Các tin khác