Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 5804

  • Tổng 8.743.186

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 3338/VPUBND-KT ngày 10/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh. Ngày 31/10/2023, Sở Công Thương đã có Công văn số 2012/SCT-TM gửi các sở, ban, ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND (lần 2)

Theo đó, để đảm bảo trình tự thủ tục xây dựng Quyết định theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo lần 2, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và gửi văn bản góp ý về Sở Công Thương Quảng Bình (số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở xin công bố toàn văn dự thảo để quý tổ chức, cá nhân được biết và tham gia ý kiến góp ý.

Xem và tải nội dung dự thảo tại đây !

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác