Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 6712

  • Tổng 8.744.095

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp (Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ngày 10/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp (Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024./.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây !

TH: Thuần Trung - VPS

Các tin khác