Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 6045

  • Tổng 8.743.427

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Ngày 14/6/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên, giám định tư pháp theo vụ việc và cán bộ, công chức làm công tác tham mưu về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

 

     Trong thời gian một ngày, các học viên được báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơn bản về Luật giám định tư pháp; vai trò của giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân, đội ngũ giám định viên, giám định tư pháp theo vụ việc trong công tác giám định, trưng cầu giám định phục vụ quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính...

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.


     Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp. 


     Đây là công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án hình sự, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án, vụ việc chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động giám định tư pháp đối với tố tụng thể hiện trong việc cung cấp nguồn chứng cứ khoa học, tin cậy, giúp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo đúng quy định. 


     Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị, củng cố thêm kiến thức, kỹ năng pháp lý trong hoạt động giám định tư pháp cho người giám định tư pháp (cán bộ công chức tham mưu, giám định viên, giám định tư pháp theo vụ việc) và người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh, giúp nắm bắt đầy đủ và hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến việc tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Từ đó nâng cao nhận thức của các sở, ngành, cơ quan và người có trách nhiệm về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại Hội nghị còn là dịp để các học viên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động chuyên môn, công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp...

 

TH: Nhật Bình QLCN
 

Các tin khác