Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 711

  • Tổng 8.356.486

Triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 435/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cập nhật nội dung về tài nguyên nước vào Quy hoạch tỉnh nhằm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nguồn nước nội tỉnh; điều tra, xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông nội tỉnh; tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc tổ chức, cá nhân lập, rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, bảo đảm sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo nguyên tắc điều hòa, phân phối tài nguyên nước và thực hiện phương án điều hòa, phân phối, bảo vệ nguồn nước theo quy định; xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước để phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, sinh hoạt, xây dựng các công trình thủy lợi, khôi phục nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt để bảo vệ nguồn nước.

 

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước, thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung phù hợp với chức năng, khả năng của nguồn nước; chỉ đạo xây dựng và thực hiện giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát trong các hệ thống cấp nước đô thị; thực hiện việc bảo vệ, phòng ngừa nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, khu vực bảo vệ nguồn nước; khắc phục xử lý kịp thời các sự cố, vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước tại vị trí thu nước của công trình cấp nước và công trình thuộc hệ thống cấp nước; chủ động rà soát, đề xuất biện pháp khẩn cấp để đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước đối với khu vực đô thị, khu dân cư tập trung…

 

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước theo quy định pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước theo thẩm quyền; tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn theo quy định; tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định của pháp luật; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền.

 

Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông hoặc hình thức phù hợp khác, tập trung phổ biến đến tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn để bảo đảm thực hiện Quy hoạch.

 

https://quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13729062791727/1679371158103

Các tin khác