Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1401

  • Tổng 7.591.456

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quan tâm, việc xây dựng kế hoạch và triển khai chuyển đổi vị trí công tác còn chậm; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn chung chung, chưa nêu được trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác; vẫn còn tình trạng công chức, viên chức đảm nhiệm công việc thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác quá thời gian quy định nhưng chưa thực hiện chuyển đổi; vẫn thực hiện bổ nhiệm lại đối với chức danh kế toán; công tác báo cáo định kỳ chưa đầy đủ và không đúng hạn…

 

Để tiếp tục thực hiện đúng các quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, ngày 08/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 835/UBND-NCVX yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chuyển đổi những vị trí công tác thuộc danh mục theo quy định. Những trường hợp chưa định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kế toán đã bổ nhiệm lại, thời gian công tác ở vị trí hiện tại trên 05 năm thì thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường của công chức, viên chức và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức, viên chức; đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong quý II/2023. Đối với trường hợp đặc biệt, cơ quan, đơn vị có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, đơn vị đó thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) bằng văn bản, chậm nhất trước ngày 05/3 hàng năm để xây dựng kế hoạch chuyển đổi chung của tỉnh. Riêng năm 2023 báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5 để tổng hợp và thực hiện chuyển đổi trong quý III…

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tham mưu thực hiện việc chuyển đổi đối với các vị trí không chuyển đổi được trong nội bộ theo quy định.

 

TH: Nhật Bình QLCN

Các tin khác