Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 273

  • Tổng 7.085.870

Sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 9,4%
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%.
Xem tiếp
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 4 -Để hệ thống chính sách, pháp luật thực sự là đòn bẩy
Cục Công Thương địa phương với vai trò đầu mối quản lý cụm công nghiệp đang đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương xây dựng văn bản để đồng bộ các quy định.
Xem tiếp
Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc để nghị quyết đi vào cuộc sống
Chính sách ưu đãi hấp dẫn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn trong văn bản quy phạm pháp luật về cụm công nghiệp là mong mỏi để nghị quyết đi vào cuộc sống
Xem tiếp
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 2 - Vì sao nên nỗi?
Công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại địa phương gặp muôn vàn khó, bên cạnh yếu tố lịch sử, ưu đãi kém hấp dẫn còn do chồng chéo trong quản lý.
Xem tiếp
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 1 - Khi “lượng” ngược chiều với “chất”
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nhiều chủ trương quan trọng về phát triển cụm công nghiệp.
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »