Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 239

  • Tổng 7.085.836

DANH SÁCH TỔ CHỨC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020   Tin mới
(cập nhật đến ngày 12/10/2020) TT TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TÊN SẢN PHẨM CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NGÀY TIẾP NHẬN HỒ SƠ 1 Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang Thịnh Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng...
Xem tiếp
Danh sách tổ chức tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm năm 2020   Tin mới
Danh sách tổ chức tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm cập nhật đến ngày 26/5/2020
Xem tiếp
Danh sách tổ chức tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm năm 2019   Tin mới
Danh sách công bố được cập nhật đến ngày 02/12/2019
Xem tiếp