Thông tin đấu thầu

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 647

  • Tổng 8.055.364

Chương trình công tác trọng tâm năm 2024   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2024, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm Quý I năm 2023   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2023, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2023   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2023, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2022   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2022, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm Quý IV năm 2021   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2021, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm...
Xem tiếp