Thông tin đấu thầu

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 5896

  • Tổng 8.743.278

Tài liệu Hội nghị ngành Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ   Tin mới
Nháy vào đường liên kết dưới đây xem và tải tài liệu Hội nghị:
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2024   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2024, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm Quý I năm 2023   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2023, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2023   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2023, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2022   Tin mới
Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2022, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong...
Xem tiếp