Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 18

  • Hôm nay 936

  • Tổng 8.356.711

Ban hành Chính sách và mục tiêu chất lượng ISO năm 2021   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-SCT ngày 22/02/2021 về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021, Sở Công Thương ban hành Chính sách và mục tiêu chất lượng ISO...
Xem tiếp
Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản...   Tin mới
Ngày 22/2/2021 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-SCT về việc Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Xem tiếp
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Ngày 22/2/2021 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-SCT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng,...
Xem tiếp
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...   Tin mới
Ngày 27/11/2015, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-SCT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Xem tiếp
Quyết định ban hành Chính sách chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008   Tin mới
Ngày 13/7/2015, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-SCT Về việc ban hành Chính sách chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
Xem tiếp