Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện PHU BIA...   Tin mới
Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình nhận được Thông báo ghi ngày 18/01/2024 của Văn phòng đại diện PHU BIA MINING LIMITED tại tỉnh Quảng Bình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (VPĐD) của Công...
Xem tiếp
Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp...   Tin mới
Ngày 26/6/2024, Sở Công Thương đã ban hành văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty TNHH Thương mại Lô Hội.
Xem tiếp
Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp...   Tin mới
Ngày 20/6/2024, Sở Công Thương đã ban hành văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN SỨ VIỆT NAM
Xem tiếp
Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp...   Tin mới
Ngày 18/6/2024, Sở Công Thương đã ban hành văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho CÔNG TY TNHH SEACRET
Xem tiếp
Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp...   Tin mới
Ngày 12/6/2024, Sở Công Thương đã ban hành văn bản Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM
Xem tiếp