Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tổ chức Đại...   Tin mới
Ngày 15/02/2023, CĐCS Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tổ chức thành công Đại hội CĐCS Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem tiếp
Công đoàn ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức...   Tin mới
Chiều 10-1-2023, Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa III (mở rộng) để triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao...
Xem tiếp
Tổ chức Đại hội điểm tại CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình...   Tin mới
Ngày 07/01/2022, CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội CĐCS Công ty lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Xem tiếp