Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 866

  • Tổng 8.356.641

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+

So Cong Thuong
Trụ sở: Sở Công Thương
 
 *** SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH ***
 
- Địa chỉ: Số 11, Đường Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình
 
- Điện thoại: (0232) 3822.019
 
Fax:           (0232) 3858.933
 
- Trang thông tin điện tử: http://sct.quangbinh.gov.vn
 
- Sàn giao dịch TMĐT: http://www.quangbinhtrade.vn
 
 
- Thông tin liên hệ: Ông Lê Công Vượng - Chuyên viên Văn phòng Sở

- Số ĐT:  091456.1077 - Email: vuonglc.sct@quangbinh.gov.vn 


 
I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
 
 
II. BAN GIÁM ĐỐC:
 
1. Giám đốc Sở

ÔNG PHẠM QUANG HẢI  

 

+ Họ và tên: Phạm Quang Hải

+ Ngày sinh: 24/12/1963

+ Quê quán: Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 03/02/1994  Ngày chính thức: 03/02/1995

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương

+ Chức vụ Chính quyền:  Giám đốc Sở Công Thương

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3827.909

+ Email: Haipq.sct@quangbinh.gov.vn

 
2. Các Phó Giám đốc Sở:
 ÔNG PHAN HOÀI NAM 

+ Họ và tên: Phan Hoài Nam

+ Ngày sinh: 22/04/1974

+ Quê quán: Xã Hải Trạch - H. Bố Trạch - Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 16/05/2003  Ngày chính thức: 16/05/2004

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Công Thương

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3821.868

+ Email: namph.sct@quangbinh.gov.vn

 
ÔNG ĐÀO ANH TUẤN

+ Họ và tên: Đào Anh Tuấn

+ Ngày sinh: 24/04/1977

+ Quê quán: Xã Mỹ Thủy - H. Lệ Thủy - Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 17/05/2005  Ngày chính thức: 17/05/2006

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp 

+ Chức vụ Đảng: UV BCH Đảng bộ Sở Công Thương

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Công Thương

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3821.822

+ Email:  tuanda.sct@quangbinh.gov.vn

 
 
ÔNG NGUYỄN VIỆT HÀ

+ Họ và tên: Nguyễn Việt Hà

+ Ngày sinh: 19 - 11 - 1970

+ Quê quán: X.An Ninh - H.Quảng Ninh - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng:   15-08-1999 Ngày chính thức: 15-08-2000

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp 

+ Chức vụ Đảng: UV BCH Đảng bộ Sở Công Thương

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Công Thương

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế phát triển

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3859.177

+ Email:  hanv.sct@quangbinh.gov.vn

 
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
 
1. Văn phòng sở:
- Điện thoại/Fax: (0232) 3822019/ 3858933
- Chánh Văn phòng: (0232) 3843.569
- Văn thư: (0232) 3824.032
  
2. Thanh tra sở:
- Điện thoại: (0232) 3821.634
 
3. Phòng Quản lý Thương mại:
- Điện thoại: (0232) 3829.350 
 
4. Phòng Quản lý Công nghiệp:
- Điện thoại: (0232) 3821.821
 
5. Phòng Kỹ thuật Năng lượng:
- Điện thoại: (0232) 3821.820/ (0232) 3841.926
  
 
IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:
 
1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
- Địa chỉ: Số 59 - Đường Trần Nguyên Hãn - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (0232) 3829380/ 3796.967