Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 580

  • Tổng 8.356.355

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được Ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Ngày 12/4/2024, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-SCT về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024.

 

 

Nháy vào đây để xem và tải nội dung Quyết định công bố !

 

Các tin khác