Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1169

  • Tổng 8.356.944

Tăng cường công tác quản lý đối với Hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 5/6/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1372/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Căn cứ quy định tại Điều 26, Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thủ tục hành chính “Thông báo hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên” thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

 

 

Bán hàng lưu động một hoạt động khá phổ biến hiện nay cần được giám sát bằng chế tài (Hình minh họa)

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo một trong các cách thức sau:

- Qua đường bưu điện;

- Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

-  Qua thư điện tử kèm chữ ký số hoặc kèm bản scan thông báo có chữ ký và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh đến địa chỉ thư điện tử đã được Ủy ban nhân dân cấp xã công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp.

* Hồ sơ thông báo bao gồm 01 thông báo thực hiện bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ.

              * Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã tối thiểu 03 ngày làm việc trước khi thực hiện hoạt động (căn cứ theo ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

              - Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động đã được thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thông báo. Việc thông báo sửa đổi, bổ sung được thực hiện theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ.

 

Tải và xem nội dung Quyết định tại đây !

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác