Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 1419

  • Tổng 7.591.474

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế vừa có Công văn số 1158/SYT-NVY đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

 

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động triển khai công tác giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại cộng đồng để phát hiện sớm nguy cơ, cảnh báo cộng đồng biện pháp phòng ngừa; nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn.  

 

Đặc biệt, Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác điều tra, xác minh thông tin, lấy mẫu kiểm nghiệm, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo kịp thời theo nội dung phản ánh “Phát hiện đỉa trong nước uống đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”.

 

https://quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/14012495793617/1684122439913/Tang-cuong-cong-tac-%C4%91am-bao-an-toan-thuc-pham-%C4%91oi-voi-co-so-san-xuat-nuoc-uong-%C4%91ong-chai-nuoc-%C4%91a-dung-lien-tren-%C4%91ia-ban-tinh

Các tin khác