Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1184

  • Tổng 8.356.959

Quảng Bình: Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

 

      Theo Quyết định này, có 01 (Một) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, tên thủ tục là xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là Sở Công Thương. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


      Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính/cung cấp dịch vụ công trực tuyến được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.


      Cơ sơ pháp lý ban hành thủ tục hành chính là Nghị định số 43/2024/NĐ-CP, ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hoạt động xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Quyết định số 1200/QĐ-BCT ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.


TH: Nhật Bình QLCN
 

Các tin khác