Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 9716

  • Tổng 8.763.599

Quyết định ban hành Chính sách chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/7/2015, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-SCT Về việc ban hành Chính sách chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:616/QĐ-SCT ngày 13/7/2015 của Giám đốc Sở Công Thương v/v ban hành Chính sách chất lượng)

 Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc không ngừng nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hợp pháp của mọi công dân, tổ chức.

Các nguyên tắc và định hướng sau đây đã được xác định và cam kết thực hiện:

- Nỗ lực tối đa để đáp ứng các yêu cầu của công dân, tổ chức một cách công khai, đúng pháp luật, nhanh chóng, thuận tiện;

- Xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp thực hiện và cách kiểm soát quá trình chính là cơ sở để làm đúng việc cần phải làm và làm đúng ngay từ đầu, trong đó nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức sẽ được chú trọng;

- Đáp ứng và không ngừng cải thiện các điều kiện, môi trường làm việc thích hợp, kết hợp với việc ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, hiệu quả cải cách hành chính;

 

- Thường xuyên xem xét, cải tiến các quá trình làm việc một cách chặt chẽ, có hệ thống theo mô hình quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008./.

 

Các tin khác