Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 746

  • Tổng 8.056.719

Quyết định thành lập Ban điều hành dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại Sở Công Thương”. Ngày 20/5/2015, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-SCT về việc thành lập Ban điều hành dự án Xây dựng và áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

 

 Nháy vào đây để xem nội dung Quyết định./.

Các tin khác