Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1120

  • Tổng 8.159.474

Ban hành kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐBC ngày 15/1/2024 về Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 (Kế hoạch).

Đ/c Pham Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn SP CNNT tiêu biểu chỉ đạo công tác bình chọn năm 2022


      Mục đích của Kế hoạch là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, làm cơ sở để có kế hoạch hỗ trợ phát triển phát triển sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn; đồng thời, lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây nguyên.


      Theo Kế hoạch thì đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


      Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 14/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức bình chọn được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật; các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.


      Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn được nêu cụ thể trong kế hoạch: sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (gọi chung là sản phẩm); Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.


      Về thời gian tổ chức bình chọn, đối với cấp huyện, thời gian hoàn tất bình chọn và gửi hồ sơ đăng ký bình chọn cấp tỉnh (qua Sở Công Thương cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn) vào tháng 4/2024. Ở cấp tỉnh, thời gian tổ chức bình chọn, quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và lựa chọn, phê duyệt sản phẩm đăng ký bình chọn cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trong tháng 5 và tháng 6/2024.


      Các sản phẩm tham gia bình chọn được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và có các quyền lợi: Được phép in hoặc dán nhãn Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận; được tặng thưởng không quá 5.000.000 đồng/sản phẩm công nhận, được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyên công để đào tạo nghề,  hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm…


      UBND tỉnh giao Sở Công Thương (cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn), phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Qua công tác bình chọn khuyến khích được các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn và giá cả phù hợp hơn, thúc đẩy khả năng sáng tạo, phát huy lợi thế các nguồn lực tại địa phương; lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. Quảng bá các sản phẩm có chất lượng trong và ngoài tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị./.


TH: Nhật Bình QLCN
 

Các tin khác