Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 6648

  • Tổng 8.744.031

Đã có Thông tư hướng dẫn đăng tải thông tin nhà thầu online

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

Theo đó, thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống gồm:

 

1. Thông tin chung về nhà thầu;


 - Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm;
 - Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;
 - Thông tin về nhân sự chủ chốt;
 - Thông tin về máy móc, thiết bị;
 - Thông tin về uy tín của nhà thầu.


 Nhà thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác.

 

Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực bằng chữ ký số của nhà thầu.

 

Nhà thầu phải đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm; văn bản, tài liệu đính kèm được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống.


2. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

- Thời gian đăng tải: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

- Tài liệu đính kèm: Chủ đầu tư phải đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024

TH: Nhật Bình QLCN

Các tin khác