Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp...   Tin mới
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6...
Xem tiếp
Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AKFTA   Tin mới
Ngày 27/3/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN...
Xem tiếp
Từ 01/5/2024, Nghị định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp...   Tin mới
Để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về cụm công nghiệp cho địa phương và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về...
Xem tiếp
Thủ tướng chỉ thị về kinh doanh xuất khẩu gạo trong tình hình mới   Tin mới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững trong tình hình mới.
Xem tiếp
Đã có Thông tư hướng dẫn đăng tải thông tin nhà thầu online   Tin mới
Ngày 15/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Xem tiếp