Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của...   Tin mới
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Ngày 24 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo số 515/UBND-NCVX gửi Thủ...
Xem tiếp
Từ hôm nay 22.3.2023, miễn đăng kiểm xe mới, xe dưới 9 chỗ chu kỳ...   Tin mới
Từ 0h, ngày 22/3/2023, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới...
Xem tiếp
Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên...   Tin mới
Bộ Công Thương đang xin ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về thương mại biên giới.
Xem tiếp
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030   Tin mới
Ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 165/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, Đề án nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh...
Xem tiếp
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP về ban hành Kế...
Xem tiếp