Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 1119

  • Tổng 8.356.894

Tuyên truyền Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm Quảng Bình quật khởi và 35 năm tái lập tỉnh.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024).

 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình biên soạn và phát hành tài liệu với chủ đề “Quảng Bình - Hào khí 420 năm (1604 - 2024)”. Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này để Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, phục vụ sinh hoạt chính trị và triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Tải đề cương truyên truyền tại đây

 

Các tin khác