Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1070

  • Tổng 8.356.845

Quảng Bình: Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định công danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã được Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 469/QĐ-BCT ngày 05/3/2024. UBND tỉnh Công bố danh mục gồm 05 Thủ tục hành chính  trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình áp dụng trên địa bàn tỉnh gồm:

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã số: 2.002604)

2. Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã số: 2.002605)

3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã số: 2.002606)

4. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã số: 2.002607)

5. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mã số: 2.002608)

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính/cung cấp dịch vụ công trực tuyến được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây !

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác