Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1244

  • Tổng 8.159.598

Quảng Bình: Ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025. 

 

Ảnh minh hoạ


Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng đầu tư có trọng điểm, chú trọng phát triển các ngành có lợi thế của tỉnh, ngành nghề có sản phẩm phục vụ du lịch. Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhằm đưa cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, khoa học công nghệ mới vào sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.


Hỗ trợ xây dựng từ 07 - 08 mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Hỗ trợ 140 - 150 cơ sở CNNT đầu tư chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ tổ chức 13 - 15 hội chợ có cơ sở CNNT trên địa bàn tham gia, trong đó 02 hội chợ hàng CNNT; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, xây dựng kết cấu hạ tầng và sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 08 - 09 cụm công nghiệp.


Chương trình bao gồm 06 nội dung, cụ thể là: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở CNNT; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.


Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 45 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách khuyến công quốc gia hỗ trợ 12,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 32,5 tỷ đồng. Ngoài kinh phí trên, kế hoạch các huyện thị xã, thành phố bố trí khoảng 15 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn cấp huyện./.

 

TH: Duy Hùng - QLCN
 

Các tin khác