Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 528

  • Tổng 8.051.846

Sở Công Thương làm việc với xã Thạch Hóa về xây dựng nông thôn mới năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 10/3/2023, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp nắm bắt tình hình và triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, do đồng chí Phạm Quang Hải, TUV, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì.

Ảnh: Đ/c Phạm Quang Hải, TUV, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tổ xây dựng Nông thôn mới Sở Công Thương; đại diện Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện Tuyên Hóa; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và các bộ phận chức năng liên quan của xã Thạch Hóa.

Xã Thạch Hóa là địa phương có địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hóa đã nổ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 14/19 tiêu chí đạt, còn 05 tiêu chí chưa đạt đó là: Quy hoạch (01), Giao thông (02), Cơ sở vật chất văn hóa (06), Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn (13) và Y tế (15). Để xã Thạch Hóa về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2023, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND Tuyên Hóa và UBND xã Thạch Hóa quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với xã Thạch Hóa

- Tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành, các phòng chuyên môn của huyện Tuyên Hóa và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện để triển khai thực hiện đạt các tiêu chí còn lại (Quy hoạch, Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, Y tế) trong thời gian tới.

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền cần có quyết tâm chính trị, cùng với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân, cán bộ đảng viên đồng lòng, đoàn kết nhất trí về chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã.

- Cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn lực để đầu tư đảm bảo đạt mức tối thiểu tất cả các tiêu chí; đầu tư thêm một số hạng mục thật sự cần thiết đối với các tiêu chí đạt chưa bền vững. Không để phát sinh nợ đọng. Kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của con em địa phương làm ăn xa. Có các chính sách huy động phù hợp với khả năng và điều kiện của người dân địa phương, chú ý ưu tiên giảm miễn các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Thực hiện đúng quy trình quy phạm, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư. Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí. Tăng cường giám sát cộng đồng trong hoạt động đầu tư.

- Tổ chức rà soát, cập nhật lại các quy hoạch về nhà Văn hóa, trạm Y tế xã cho phù hợp thực tế. Đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, quy trình đầu tư xây dựng để triển khai thi công sớm các công trình dự án đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết. Lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để triển khai các dự án đảm bảo về tiến độ, chất lượng. 

- Tổ chức đánh giá lại việc thực hiện các tiêu chí, nguồn vốn và kế hoạch triển khai, gửi báo cáo về Sở Công Thương, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan biết và phối hơp chỉ đạo kịp thời. Rà soát lại tất cả các tiêu chí để củng cố, lưu ý các tiêu chí dễ bị sụt giảm như hộ nghèo (11), thu nhập (9),..

- Tổ chức tốt phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nhân dân.

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả tình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn của xã gửi về Sở Công Thương để biết và tổng hợp báo cáo Văn phòng điều phối Nông thôn mới của tỉnh theo quy định.  

2. Đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa

- Giao nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện cử cán bộ bám sát cơ sở, quan tâm hỗ trợ, giúp xã Thạch Hóa trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là việc tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo thời gian của các tiêu chí chưa đạt.

- Tạo điều kiện, bố trí đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn trong năm 2023 (tập trung nguồn lực cho tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa) để xã triển khai đảm bảo kế hoạch và đạt các tiêu chí theo quy định.

3. Về công tác phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm, hỗ trợ giúp xã Thạch Hóa trong trong việc thẩm định hồ sơ, hướng dẫn kỹ thuật, bố trí nguồn vốn nâng cấp, sữa chữa đường GTNT trong thời gian tới.

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, hỗ trợ xã trang cấp một số thiết bị trường học còn thiếu trên địa bàn.

- Đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao quan tâm, hỗ trợ một số loa máy để bố trí tại các nhà Văn hóa của xã.

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, hỗ trợ hệ thống loa truyền thanh không dây bể bố tại một số khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở trên địa bàn xã.

- Đề nghị Văn phòng điều phối NTM của Tỉnh quan tâm tạo điều kiện,  xem xét báo cáo Ban chỉ đạo Tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho xã Thạch Hóa để bổ sung nguồn lực triển khai thực hiện một số tiêu chí chưa đạt. Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định khi đạt các tiêu chí.

- Giao Văn phòng Sở Công Thương làm đầu mối nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí tại xã Thạch Hóa để báo cáo Văn phòng điều phối Tỉnh theo quy định. Các phòng chức năng của Sở cử cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến quản lý nhà nước của ngành để có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đăng ký sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; rà soát, hướng dẫn thành lập HTX, mẫu mã nhãn mác, bao bì sản phẩm, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, đưa thông tin lên sàn giao dịch TMĐT của tỉnh đối với sản phẩm bột nghệ, gạo hữu cơ, cá và một số sản phẩm khác có tiềm năng của xã; hỗ trợ triển khai đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn xã.

TH: Tuấn Khiêm - Phó CVP Sở

Các tin khác