Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 5544

  • Tổng 8.021.574

Sở Công Thương làm việc với xã Châu Hóa về xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 10/3/2023, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp nắm bắt tình hình và triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, do đồng chí Phạm Quang Hải, TUV, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì.

Ảnh: Đ/c Phạm Quang Hải, TUV, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại cuộc họp

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tổ xây dựng Nông thôn mới Sở Công Thương; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện Tuyên Hóa; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND và các bộ phận chức năng liên quan của xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Xã Châu Hóa là địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Hóa đã giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, hàng năm xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 để thực hiện; xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ chức phát động hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, vệ sinh môi trường, cảnh quan, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Đến nay đã có 13/19 tiêu chí đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, còn 06 tiêu chí chưa đạt đó là: Giáo dục (05), Thông tin và Truyền thông (08), Lao động (12), Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13) , Y tế (14), Môi trường (17). Để xã Châu Hóa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND Tuyên Hóa và UBND xã Châu Hóa quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với xã Châu Hóa

- Tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành, các phòng chuyên môn của huyện Tuyên Hóa và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện để triển khai thực hiện đạt các tiêu chí còn lại về Giáo dục (05), Thông tin và Truyền thông (08), Lao động (12), Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (13) , Y tế (14), Môi trường (17)trong thời gian tới.

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền cần có quyết tâm chính trị, cùng với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân, cán bộ đảng viên đồng lòng, đoàn kết nhất trí về chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã.

- Cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn lực để đầu tư đảm bảo đạt mức tối thiểu tất cả các tiêu chí; đầu tư thêm một số hạng mục thật sự cần thiết đối với các tiêu chí đạt chưa bền vững. Không để phát sinh nợ đọng. Kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của con em địa phương làm ăn xa. Có các chính sách huy động phù hợp với khả năng và điều kiện của người dân địa phương, chú ý ưu tiên giảm miễn các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

- Thực hiện đúng quy trình quy phạm, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư. Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí. Tăng cường giám sát cộng đồng trong hoạt động đầu tư.

- Nghiên cứu, thực hiện quy trình, quyết định thành lập Tổ hợp tác dùng nước, ban hành quy chế hoạt động để triển khai quản lý, vận hành theo đúng quy định.

- Ban hành văn bản xin chủ trương Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các phòng học và phòng chức năng của trường THCS; Đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, quy trình đầu tư xây dựng để triển khai thi công sớm các công trình dự án đảm bảo đúng tiến độ. Lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để triển khai các dự án đảm bảo về tiến độ, chất lượng.

- Tổ chức đánh giá lại việc thực hiện các tiêu chí, nguồn vốn và kế hoạch triển khai, gửi báo cáo về Sở Công Thương, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan biết và phối hơp chỉ đạo kịp thời. Rà soát lại tất cả các tiêu chí để củng cố, lưu ý các tiêu chí chưa bền vững, dễ bị sụt giảm.

- Định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả tình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã gửi về Sở Công Thương để biết và tổng hợp báo cáo Văn phòng điều phối Nông thôn mới của tỉnh theo quy định.  

2. Đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa

- Giao nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện cử cán bộ bám sát cơ sở, quan tâm hỗ trợ, giúp xã Châu Hóa trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là việc tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo thời gian của các tiêu chí chưa đạt.

- Xem xét giải quyết kiến nghị của xã về việc chuyển 1,5 tỷ đồng vốn đã cấp để làm đường giao thông sang xây dựng trường học và bố trí vốn quỹ đất được trích lại theo định mức trong năm 2023; Tạo điều kiện, bố trí đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn trong năm 2023 để xã triển khai đảm bảo kế hoạch và đạt tiêu chí về trường học theo quy định.

3. Về công tác phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ giúp xã Châu Hóa trong việc thẩm định hồ sơ, thủ tục pháp lý và vốn đầu tư xây dựng 6 phòng học và phòng chức năng của trường THCS để đạt tiêu chí về trường học và một số nội dung có liên quan.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, cử cán bộ hướng dẫn xã trong việc triển khai các nội dung thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm gạo hữu cơ Châu Hóa.

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, chỉ đạo Bưu điện tỉnh nâng cấp điểm Bưu điện VHX Quảng Châu nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn UBND xã tổ chức tập huấn các nội dung về chuyển đổi số cho cán bộ xã, người dân trong độ tuổi lao động nhằm đạt tỷ lệ % của chỉ tiêu NTMNC.

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hỗ trợ xã trong việc thực hiện các tiêu chí về Môi trường, nghiên cứu có ý kiến đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh xem xét lại tiêu chí 17.10 để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Đề nghị Văn phòng điều phối NTM của Tỉnh quan tâm tạo điều kiện,  xem xét báo cáo Ban chỉ đạo Tỉnh xem xét lại một số tiêu chí tiêu chuẩn còn quá cao (tiêu chí 17.10) để trình xin ý kiến Thủ tướng chính phủ điều chỉnh phù hợp với đặc thù của tỉnh. Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định khi đạt các tiêu chí.

- Giao Văn phòng Sở Công Thương làm đầu mối nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí tại xã Châu Hóa để báo cáo Văn phòng điều phối Tỉnh theo quy định. Các phòng chức năng của Sở cử cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến quản lý nhà nước của ngành để có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đăng ký sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ thêm nhiều điểm bán hàng; rà soát, hướng dẫn thành lập thêm các HTX, mẫu mã nhãn mác, bao bì sản phẩm, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, đưa thông tin lên sàn giao dịch TMĐT của tỉnh đối với sản phẩm gạo hữu cơ, đậu xanh, cá Lăng chấm, cơm gà Lạc Sơn và một số sản phẩm khác có tiềm năng của xã.                                                                                                          

TH: Tuấn Khiêm - Phó Chánh VP Sở

Các tin khác